CATHARINA MESSELL


MUSIKTERAPI

GIM-SESSION

Catharina Messell MUSIKTERAPI GIM-SESSION
  

“Som ung skrev jeg sange, når jeg følte mig "blå". Senere fandt jeg ud af, at det fungerede terapeutisk for mig at bruge stemmen til at give udtryk for det, der fyldte i mig. I løbet af mit liv har jeg spillet, sunget og danset i mange forskellige sammenhænge, og har rejst rundt i verden og lært af de forskellige musikalske kulturer og traditioner. På et ophold i Ghana, kom jeg til at spille sammen med nogle danskere, som fortalte mig om musikterapi-uddannelsen, og så vidste jeg, at det var det, jeg ville.”

 


 

MUSIKALSK OG MINDFUL TERAPEUT

Der flyder musik i årerne på Catharina, der lige siden hun var helt lille har brugt musikken til at udtrykke stemninger og følelser med. Musikalske oplevelser har ført hende ind i stærke fællesskaber. Sammenspil har knyttet langvarige bånd til andre. Og musikken har været Catharinas yndlings rejseledsager, når hun er gået på opdagelse i både verdensdele og bevidsthedsniveauer. Derfor ved hun, hvor kraftfuld og nænsom musik på en og samme tid kan være, og hvordan den kan bære livsglæde med sig, hele gamle traumer og inspirere til kreativitet. Musik er med andre ord terapeutisk for Catharina, fordi den åbner for kroppens egen intelligens og indre visdom.

Derfor er musikken også blevet Catharinas rejsekammerat ind i hendes anden store passion: menneskesindets dybder og dimensioner. Det falder hende helt naturligt at bruge lyd og musik som en måde at arbejde med og transformere både sine egne og andres følelser, når de føles fastfrosne og begrænsende. Som uddannet musikterapeut har hun blandt andet arbejde med traumatiserede flygtninge, ældre med demens og Parkinsons og kræftramte børn. Samtidig har hun specialiseret sig i den musikterapeutiske metode Guided Imagery and Music og været involveret i  forskningsprojekter, som har fokus på behandling af traumer, kroniske smerter og stress. Catharina brænder for at bygge bro mellem det etablerede sundhedssystem og andre evidensbaserede behandlingsmetoder, som kan bidrage til en mere holistisk tilgang i behandlingen.


MUSIKTERAPI


Musik påvirker stort set hele vores neurale netværk og den fysiske krop og er derfor et velegnet redskab til at arbejde med både fysiske, psykiske, kognitive, sociale og eksistentielle problemstillinger. Det benytter den evidensbaserede og psykoterapeutiske behandlingsform, musikterapi, sig af. Musik og lyd bruges i kombination med samtale til at skabe afklaring, forandring og udvikling, og musikterapi er således en helhedsorienteret behandlingsform, som tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og præferencer.

En musikterapi-session foregår typisk ved en indledende samtale, hvor du sammen med Catharina bestemmer fokus for sessionen. Herefter guider Catharina dig igennem en afspændings- og vejrtrækningsøvelse, mens du ligger på en briks. Catharina fortsætter med at guide dig til at kontakte indre billeder, følelsesmæssige tilstande eller kropslige fornemmelser, mens hun spiller særligt udvalgt musik. Nogle gange benytter hun også særlige klanginstrumenter eller lavfrekvent lyd, som placeres direkte på kroppen eller inddrager krops- og stemmeøvelser. Behandlingen foregår altid med stor respekt for dine grænser.

I en musikterapi-session kombineres samtale med brugen af musik og lyd i forhold til det angivne tema. Her kan benyttes musiklytning, brug af særlige klanginstrumenter, stemme- eller kropsarbejde.


60 min: 750 kr.

GIM-SESSION


Guided Imagery and Music er en dybdegående og transformerende metode, hvor du via afspænding guides ind i en let ændret bevidsthedstilstand. Herefter lytter du til særligt sammensatte programmer af klassisk musik, mens Catharina guider dig til at kontakte indre billeder, følelser og kropslige sansninger. Under GIM-rejsen aktiveres kroppens og sindets egne selvhelbredende ressourcer, nye indsigter dukker frem og gamle blokeringer forløses. Sessionen afrundes med en samtale, hvor materialet fra musikrejsen bearbejdes og integreres. I forbindelse med bearbejdningen kan også indgå kropsarbejde eller kreative udtryk som tegning.


90-120 min:  1200 kr.

FORLØB


FOR MENNESKER MED KRONISKE SMERTER

Forløbet består af behandling med lavfrekvent lyd, som hos mange har vist sig at have en markant positiv effekt på både smerteintensitet, søvnkvalitet og stemningsleje. Forløbet strækker sig over 4 uger og inkluderer udlån af udstyr til 2 ugers daglig egenbehandling hjemme, 3 musikterapisessioner bestående af afspænding, musiklytning og visualisering, samt grundige instruktioner i brug af udstyret og tæt kontakt undervejs. Forud for forløbet tilbydes en uforpligtende prøvesession og grundig information om projektet, som er et samarbejde med Rigshospitalets smerteklinik. Forløbet slutter med en evaluering og rådgivning i forhold til, hvordan du selv kan bruge metoden fremover til at opnå maksimal velvære og livskvalitet.


4 uger: 2500 kr. 

CATHARINA MESSELL SALIG LYDTERAPI
 • Selvstændig, Soundjourney
   

 • Musikterapeut og forskningsmedarbejder, Børneonkologisk afd. 5054 Rigshospitalet, Kbh.
   

 • Musikterapeut, Cool Camp – aktivitetsbaseret rehabiliteringscamp for børn med kræft og søskende til børn med kræft
   

 • Musikterapeut, Lyngby-Taarbæk kommunes ældrecentre
   

 • Musikterapeut og forskningsassistent, Klinik for Traumatiserede Flygtninge, Roskilde
   

 • Musikterapeut, Dansk Flygtningehjælp, Integrationsnet


 • Musikterapeut, Slotsvænget, socialpsykiatrisk boform
   

 • Musikterapeut, Skt. Hans Hospital, ungdoms- og voksenpsykiatri og psykoterapeutisk afsnit
   

 • Trauma Release Exercise
   

 • G.I.M.-uddannelsen
   

 • Cand. Mag. i musikterapi, Aalborg Universitet
   

 • Interkulturel psykologi, Københavns Universitet