En Fascial Flow® behandling støtter dig til at forfine din kontakt og dit nærvær med dig selv gennem en kombination af bevægelsessekvenser og samtale. Pernille guider dig til større bevidsthed omkring dine sansninger, følelser og opdagelser i kroppen. Det foregår både med ord, der taler ind i bindevæv og nervesystem, og hænder som lader dit system mærke forbindelse og kontakt. Dette giver dig indsigt og forståelse for dit vævs struktur og sammenhængen med dit følelsesliv og indre processer.

En behandling kan tage udgangspunkt i fysiske spændinger og smerteproblematikker eller et ønske om bedre kontakt til dig selv.

En session varer 90 min. Kom gerne i blødt og behageligt tøj.

Fascial flow behandling kan med fordel kombineres med forløb.  


BEHANDLINGERNE KAN VÆRE FOR DIG, DER:

 • Er stressramt og har behov for at regulere dit nervesystem

 • Har gener efter hjernerystelse, både nyerhvervet og som følge af post-commotio-syndrom

 • Har gener efter piskesmæld

 • Har et ønske om generel afhjælpning af spænding/smerteproblematikker

 • Har gener fra bevægeapparatet, eksempelvis nedsat mobilitet i skulder eller hofteled

 • Har fibromyalgi og kroniske smerter

 • Kropslige symptomer som indre uro, ”nervøs mave”, angst og stress

 • Ønsker at opleve bedre kontakt til dine følelser og forstå dine kropslige signaler

 • Er psykolog eller psykoterapeut og ønsker at inddrage et kropsligt aspekt i din terapeutiske tilgang

 • Har et ønske om at udforske en ny bevægelsesform, som vækker kreativitet og skaber nye spor i hjernen 

 • Fordybelse i Fascial Flow

PRIS:

1 session af 90 min:
750 kr.

5 sessioner af 90 min:
3.375 kr. 

8 sessioner af 90 min:
4.800 kr.

FORLØB + 1:1 SESSION
- 8 x holdundervisning og 1 x fascial flow behandling
2.100 kr.

1:1 fascial flow pernille sophia bach