Disciplin - en kærlighedserklæring til dig selv og til verden omkring dig

JANNIE-KROGSTRUP---SKRIBENT.jpg

JANNIE KROGSTRUP
- nada, bhakti yoga & flow underviser

Ordet disciplin skærer umiddelbart i mine ører. Jeg er en af de personer, der ikke bryder mig om, at nogen fortæller mig, hvad jeg skal gøre, hvornår jeg skal gøre det og hvordan. Og det er netop de associationer, der dukker op, når jeg hører ordet disciplin.

Men når jeg tænker over det, er det jo slet ikke sådan, det forholder sig. Disciplin i sig selv er ikke udfordringen, det er i langt højere grad vores tilgang til den, hvad den er kultiveret af, og hvordan vi lader den påvirke os, der er udfordringen. Så lad os kigge nærmere på, hvordan du udvikler et sundt forhold til disciplin og lader den hjælpe dig frem for at blive din værste fjende.

 

Disciplin kommer af det latinske ord disciplina og betyder undervisning, lærdom, dannelse, træning, selvkontrol med mere. Disciplina er afledt af discipulus, som betyder elev. Hvis vores dannelse, lærdom og selvkontrol – altså vores disciplin – er et resultat af ydre omstændigheder; det vil sige pålagt af normer, konventioner og forventninger, så bliver disciplinen for mig at se en dikterende begrænsning for vores udvikling og nysgerrighed på os selv. Men når disciplinen kommer fra os selv; en selvdisciplin som affødt af et ønske om at udvikle os, til at studere og fordybe os, så bliver den en medspiller, som vi ikke kan være foruden. Hvad er enten vi ønsker at ændre uhensigtsmæssige vaner, følge vores spirituelle vej endnu dybere, nå nye mål eller heale kroppen fra skader, så har selvdisciplinen det fælles formål at udvikle os frem for begrænse os. Det bliver således en kærlighedserklæring - ikke bare til dig selv, men også til verden omkring dig, da dine omgivelser helt sikkert vil mærke ændringerne.

 

 
 

Disciplin er et skridt på vejen til indre frihed

Foto: Oluwakemi Solaja

Foto: Oluwakemi Solaja

Den indiske vismand Maharshi Patanjali er den første til at systematisere og samle den tusindårige gamle viden om yoga i Yoga Sutra. Patanjalis yoga kaldes også Asthanga Yoga, oversat til ”otte lemmer”, og refererer til hans 8-grenede vej. Han præsentere otte trin, der kan lede os til en tilstand af Samadhi, og på den måde gør han vejen til indre befrielse tilgængelig for den, der ønsker det og har disciplin.

Hvor trin 1, Yama’erne, fokuserer på vores ydre etiske opførsel, på at udvikle et respektfuldt og balanceret møde med samfundet omkring os, går trin 2, Niyama’erne, et skridt dybere og viser vejen til en balanceret personlighed med indre styrke og positiv opførsel – særligt overfor os selv – så vi kan bevæge os videre til yogaens højere praksisser. En af de 5 Niyama’er er tapas, ofte oversat til nøjsomhed eller disciplin. Tapas er afledt af tap, der på sanskrit betyder ”to burn” og fremkalder en følelse af disciplin og passion. Tapas er på den måde med til at bane vejen for vores personlige udvikling.

 

Gør disciplinen til din medspiller

Foto:  Jared Rice

Foto:  Jared Rice

Som tidligere nævnt kan disciplinen altså også blive din fjende, hvis du ikke er opmærksom. Du må ikke forveksle den med en løftet pegefinger, der konstant opfordrer dig til at presse dig selv til det yderste. Forstå den i stedet som din indre visdom, der opmuntrer dig til at praktiserer, også når lysten ikke er der, så du på den måde kan fortsætte din udvikling/læring. Forsøg samtidig at slippe dine forventninger til udfaldet af din indsats og acceptere tingenes tilstand, uanset hvordan frugten af din indsats ser ud eller føles, er det aldrig spildt. Tværtimod vil for meget fokus på resultatet styre din praksis/dine handlinger og stjæle dit nærvær i processen. På den måde mærker du ikke, hvordan kroppen reagerer i processen, og du mærker derfor heller ikke, hvad der egentlig føles godt i din krop . Ved at vælge accept vil du også opleve, hvordan din indre glæde og velvære med tiden bliver uafhængig af ydre omstændigheder. Så find disciplin og dedikér dig ved at praktisere Tapas, men slip dine forventninger til udfaldet ved at praktisere Santosha (tilfredshed/accept), også én af de 5 Niyama’er.

 
 

Tilføj nye vaner frem for at fornægte dig selv de gamle  

De fleste af os har formegentlig nogle vaner, som vi finder mindre hensigtsmæssige, og som vi måske op til flere gange har forsøgt at ændre – uden held. Alle ændringer, hvad end det handler om at få en mere stabil yogapraksis, at gå tidligere i seng eller ændringer i din kost, så kræver det disciplin, men hvorfor er det så svært at ændre vores vaner?  

Hvis en vane har været en del af dit liv i mange år og stadig er det, vil de neuroner, der er forbundet med den specifikke handling have flere og stærkere forbindelser. Neuronerne vil være stærkere, hurtigere og tættere forbundet i et stort net af kommunikation. Ifølge Charlotte Mandrup, forfatter til ”Frihedens disciplin”, er dét netop årsagen til, at det er så svært for os at ændre de dårlige vaner. De ligger som dybe baner i hjernen, så den bedste måde at ændre vanerne er ved at skabe ny baner/forbindelser, som er stærkere end de gamle. Så i stedet for at aflære eller fornægte dig selv de gamle vaner, så forsøg i stedet at erstatte dem med nye.

 

Det tager tid og kræver utallige gentagelser, og da nye tanker og vaner tvinger hjernen til større aktivitet, vil det føles mere anstrengende for os, og vi vil være tilbøjelige til at hænge fast i de gamle. Der er lidt forskellige bud på, hvor lang tid det tager at skabe nye neurale forbindelse; det varierer fra 21 dage til 8-12 uger, mens kinesisk kampkunst og Qi Gong taler om ”100-dages-reglen”, så det er bare med at finde selvdisciplinen og vedholdenhed frem.

I begyndelsen vil det kræve konstant påmindelse fra dig selv om at vælge den nye vane frem for den gamle, men med tiden vil du formentlig opleve, hvordan vanen bliver til livsstil for senere hen at blive DIG. Der er ingen grund til at udskyde ændringer til 1. januar, og ingen grund til at give op, hvis du falder tilbage i de gamle vaner én, to eller flere gange. Tag i stedet Buddhismens sætning med dig:
 

”Et hvert sekund er en ny begyndelse”.
 

Foto:  Sonja Langford

Foto:  Sonja Langford

 

Af Jannie Krogstrup  

 
 
UDSIGTMADEENA JESNSEN