FRIHED og 6 konkrete værktøjer til at opnå netop det

En af de vigtigste og mest elementære ting i vores liv er følelsen af frihed. Frihed kan være mange ting, for eksempel frihed i relation til tid og økonomi, men det kan også være i relation til oplevelsen af dig selv, den måde du tænker og handler på, og dermed følelsen af frihed i forhold til dit jeg. Altså frihed i eksempelvis dine holdninger, værdier, tankemønstre og relationer. Oplevelsen af frihed eller fleksibilitet i vores liv er afgørende for vores livstilfredshed.

Inden for psykoterapien taler man om, at frihed er et eksistentielt grundvilkår, som man på den ene eller anden måde konfronteres med. Jeg ser igen og igen, at livsutilfredshed har at gøre med en generel mangel på oplevet frihed.

Følelsen af frihed kan imidlertid spænde ben for os, da den kan være skræmmende. Især følelsen af, at vi er den eneste til at skabe vores egen frihed, at du er den eneste til at skabe oplevelsen af frihed i dit liv, kan virke provokerende. Ofte italesætter vi det som om, at når bare det element eller det element ændrer sig i vores liv, bliver alting lettere. Den tankegang er en skam, da den gør os passive og ventende ude af stand til bevægelse. Frihedens modsætninger.

Samtidig er det også befriende at tænke på, at DU faktisk kan skabe lige så meget frihed i dit liv, som du ønsker. Det kan du gøre ved at ændre din tankegang. Det er kun dig, der spænder ben for dig. Med det mener jeg at frihed er en subjektiv ting. Den kan ikke måles og vejes. Frihed er oplevet, og derfor er det virkelig værdifuldt at blive bevidst om hvilke tanker og handlinger, der minimerer din frihedsfølelse. Hvem er det der i bund og grund sætter standarderne og reglerne i dit liv? Det er dig. At erkende det er både skræmmende og befriende.

I mit virke som psykoterapeut arbejder jeg ofte med følelsen af frihed og grundlæggende livstilfredshed sammen med mine klienter. Hvil jeg give dig nogle konkrete øvelser, der kan skabe mere frihed nu og her. Som en lille smagspørve på, hvad vi sammen kommer til at arbejde med.  yoga og terapi.jpg

3 KONKRETE ØVELSER TIL AT OPNÅ STØRRE KROPSLIG FRIHED

Alt bevægelse øger blodcirkulationen, det giver frihed i kroppen.

 • Led rotationer kan være en start, når du føler dig låst: 
  Cirkulér dine hånd- og ankelled. 
  Rotér dine hofter i cirkler og 8-taller. 
  Afslut med nakkerulninger.
   

 • Siddende dynamisk twist:
  Sæt dig på underbenene, og find en lang rygsøjle.
  Indånd - før armene op over hovedet, udånd - twist til højre og før armene ned.
  Indånd - før armene op over hovedet, udånd - twist til venstre og før armene ned.
  Gentag minimum 3 gange til hver side. 
  I sidste omgang, hold eventuelt twistet på begge sider i 5-8 åndedrag. 
   

 • En solhilsen mens du smiler:
  Smilet smitter sindet med en positiv stemning.
  Hav fokus på at mærke og blive opmærksom på hvordan føles i kroppen og mentalt i hver stilling.
  - Når du spænder musklerne (for eksempel i planken).
  - Når du giver mere slip (for eksempel stående - tadasana).


green-chameleon-21532-unsplash.jpg

3 KONKRETE ØVELSER TIL AT OPNÅ STØRRE MENTAL FRIHED:

 • Lav en liste over ting du ikke gør, som du gerne vil
  Se det som en øvelse i at blive bevidst om, hvad du gør og ikke gør, fremfor et udgangspunkt for kritik af dig selv.
  Bevar en positiv og åben attitude mens du bliver mere bevidst.
   

 • Lav en liste over roller i dit liv
  Eksempelvis moder, datter, studerende, arbejdsløs, arbejdsom.
  Prioriter dem dernæst i rækkefølge for at finde ud af hvilke roller, der er vigtigst for dig, eller som betyder mest.
  Stemmer dette overens med det liv du ønsker?
   

 • Meditation
  Sæt eller læg dig behageligt til rette og placér hænderne på maven lidt over navlen, men under ribbene.
  Træk vejret ned til dine hænder og fokuser på farven gul i 10-15 min. CECILIE BJØRK
- psykoterapeut

Jeg har sammensat et yogaforløb med samtaleterapi, hvor det overordnede tema er FRIHED. Det spænder over syv uger og veksler fra uge til uge mellem en fælles yogaklasse og individuel terapi. Formålet med forløbet er at tage det bedste fra psykoterapien og det bedste fra yogaens kropsforståelse og filosofi, så du kan blive endnu klogere på, hvad der skal til for at du kan skabe mere frihed i dit liv, både kropsligt og mentalt.

Giv mig gerne en tilbagemelding på hvordan du synes det har virket at bruge disse øvelser, og skriv endelig hvis du har spørgsmål.

Du kan læse mere om mig og psykoterapien på min hjemmeside, hvor der også står endnu mere information om næste 7-ugers forløb med FRIHEDS-tema, som har opstart den 8. april. OVERSIGTMADEENA JESNSEN