Fra restriktioner til muligheder

JANNIE KROGSTRUP
- yogalærer, restorativ yoga

New year, new you. Det er desværre ud fra den tese, mange laver deres nytårsforsæt. Vi benytter årsskiftet som startskud til at forbedre og bryde med gamle vaner og blive bedre versioner af os selv. Men måske 2018 skal være året, hvor du dropper nytårsforsætterne og restriktionerne og i stedet lader det nye år være en mulighed for at gå på opdagelse i, hvad du egentlig har brug for bag alle restriktionerne.   
 

Jeg vælger at møde 2018 med spænding og nysgerrighed; hvor mon det nye år tager mig hen denne gang? Veje jeg kan betræde med nysgerrige skridt? Nye behov, der kalder på min opmærksomhed? Jeg vil derfor som indgang til 2018  invitere dig til at gå på opdagelse i dig selv og uden for dig slev – ganske enkelt sætte livet under lup og tage et nysgerrigt kig.

 
 

Nysgerrighedens fordele

Nysgerrighed er en elementær menneskelig følelse af at ville kende til noget ukendt. En trang til at lære vores indre såvel som verden omkring os bedre at kende. Vi er alle i en eller anden grad udstyret med den, nysgerrigheden, men både styrken og bredden varierer på samme måde som vores vilje til at handle på den. Det vil sige, at nogen eksempelvis føler sig enormt nysgerrig på ét enkelt emne, men alligevel aldrig rigtig for handlet på det, mens andre måske breder en mindre intens nysgerrighed ud over en række områder og udforsker dem alle. På den måde kan nysgerrigheden variere på tværs af brede, styrke og handlekraft.

Dr. Martin Seligman er psykolog og medforfatter til bogen Authentic Happiness, der dykker ned i 24 menneskelige styrker såsom visdom, ærlighed, venlighed, spiritualitet, kreativitet, taknemmelighed og nysgerrighed. Han mener blandt andet, at nysgerrighed gavner vores sociale og romantiske liv, da nysgerrige folk ofte anses for at være gode til at lytte og til at konversere.

I starten af nye relationer, lander samtalen af flere årsager ofte på interesser og hobbyer, hvilket, han mener, er helt naturligt, da vi har tendens til at sætte lighedstegn mellem ”at have mange interesser” og ”være interessant”.  

Han forbinder herudover nysgerrighed med intelligens, vores evne til at løse problemstillinger og med evne til at præstere i både akademisk og arbejdsmæssig sammenhæng.

 

Giv nysgerrigheden videre til dit barn

Hvis nysgerrigheden er så gavnlig for os som mennesker, hvorfor så ikke kultivere den så tidligt i livet som muligt? Eller måske nærmere bevare den, da vi som børn, ifølge psykoterapeut Christina Copty, er født nysgerrige. Som børn ved vi ingenting om livet, og er derfor nødt til at suge ny viden til os. Samtidig nævner hun, hvordan nysgerrigheden falder i takt med vores forståelse af verden op gennem opvæksten. Den viden, synes jeg, må være opfordring til vores daginstitutioner om at implementere nysgerrighed som en fast del af deres handleplaner, så den bevares.  

To debattører i Politiken, Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen har besøgt en børnehave i Los Angeles, hvor nysgerrighed er på dagsordenen. De fortæller om den funktionsopdelte daginstitution, der tilbyder en række forskellige aktiviteter og på den måde inviterer børnene til selv at vælge, når de ankommer. Den markante forskel fra de danske institutioner ligger i, at børnene i de amerikanske institutioner ikke behøver vælge nogle af de tilbudte aktiviteter. Tilbuddene skal i lige så høj grad vække nysgerrighed og motivation hos børnene og måske resultere i en helt anden aktivitet, der ikke var planlagt af pædagogerne. Deres pædagogiske tilgang handler derfor ikke så meget om at hjælpe børnenes leg videre, som vi ser det herhjemme, men netop om at lade aktivitetstilbuddene vække nysgerrighed og motivation. På den her måde kan en positiv læring på børnenes egne præmisser finde sted. Ditte Dalum og Kit Stender fortæller, hvordan de voksnes styring, deres afbrydelser og velmente korrektioner af børns leg ikke altid er kærkommen hos børnene selv, at tro det, er en illusion. Vi kan ikke på bestemte og skemalagt måder opnå en forudsigelig og målbar effekt hos børnene. Tilgangen vil ikke bare være nytteløst men kan lige frem resultere i, at nogle børn allerede er “skoletrætte”, inden de starter i børnehaveklasse, mener de.      

De to skribenter anerkender dog, at sådan en ændring i den danske pædagogiske tilgang vil kræve en del omstrukturering.

karl-fredrickson-74973.jpg

Nysgerrigheden er også med til at udvikle børnenes dybere bevidsthed, og det er præcis den muskel børnene styrker til børneyoga. Yogaen inviterer børnene til at være nysgerrige på deres kroppe – hvad kan den? Hvordan føles det, når jeg gøre sådan her, eller sådan her? Nysgerrigheden rækker også udover dem selv – de lærer at være nysgerrige på de andre børn. Hvordan har han/hun det? Hvordan kan vi samarbejde om øvelserne? Den undersøgende tilgang og nysgerrighed bliver drivkraften bag udvikling,.


At vække børnenes nysgerrighed kommer med flere gavnlige effekter, men nu er det trods alt nytårsfortsætternes tid, så lad os bare holde os til dét tema: Vi kan spare vores børn for et slidsomt og anstrengt forhold til nytårsfortsæt og vaneændringer. Med nysgerrighed kan vi nemlig tilgå den ellers noget hårde opgave, det er at bryde med vores vaner, på en mere hensigtsmæssig måde.  

 
 

Bryd med dine vaner på en ny og anderledes måde

Lad os vende tilbage til årsskiftet, der for mange kalder på nye vaner, slankekure og andre nytårsfortsæt, som for næsten ligeså mange kun holder ganske kort. Typisk forsøger vi at bekæmpe de dårligere vaner med viljestyrke og vedholdenhed, men i stedet kan du lade 2018 været året, hvor du kigger på dem med nysgerrighed. Vi har nok alle en klar fornemmelse af hvilke vaner, der er sunde, og hvilke der er usunde, men den viden kan vi sjældent bruge til særlig meget. Den kognitive viljestyrke sider nemlig i den del af hjernen, vi kalder den præfrontale cortex, som sjovt nok også er det center, der strejker, når vi bliver stressede, og så er den ikke til meget hjælp. Vi må derfor løfte os fra kognitiv viden til visdom. Det vil sige, vi skal lære de uhensigtsmæssige vaner at kende fra et andet sted.

Dr. Judson Brewer fra Massachusetts School of Medicine arbejder med denne metode og fortæller, hvordan vi ved at stille spørgsmål til vanen åbner for indsigt og en helt ny bevidsthed. Hvad sker der i og inden, under og efter handlingen/vanen? Coach Thomas Wibling har samme tilgang og mener, at vi kan bruge den nye indsigt til ikke at falde tilbage til gamle vaner. Ved nysgerrigt at undersøge vanen, vil du med tiden forstå, hvad der egentlig sker, når vane-hjernen tager over, forstå det behov der ligger bag vanen og på den måde blive i stand til at finde en løsning, der kan erstatte handlingen. Men hav tålmodighed, det er som oftest en længere proces, både at få indsigt i vanen men også at implementere nye. Læs i mit tidligere indlæg om disciplin, hvordan ændringer af vores vaner netop tager tid, da nye neuro-forbindelser skal erstatte de gamle stærkt indlejrede forbindelser

 

Dyrk din nysgerrighed

Der er vist ikke længere nogen tvivl om, at en nysgerrig tilgang til livet gavner os på flere måder. Så hvordan kultiverer du nysgerrigheden? Her er der flere muligheder.

Den kroatiske psykologiprofessor Mihaly Csikszentmihalyi har et bud. Han ser en klar sammenhæng mellem vores opmærksomhed og vores interesse i verden: ingenting er interessant for os med mindre vi retter vores opmærksomhed mod det. Med Csikszentmihalyis ord:

 

”Rocks are not interesting until we begin to collect them, people in the mall are not interesting until we become curious about their lives and where they are going, and vacuum cleaners are not interesting until we need to buy a new one”.  

kira-auf-der-heide-328511.jpg
 

Vi kan altså kultivere nysgerrighed ved bevidst at rette vores opmærksomhed mod nogen eller noget omkring os.

Et andet bud kommer fra Christina Copty, der mener, at vores indre kritiske stemmer, der fortæller os, hvad vi kan og ikke kan, hindrer os i at være nysgerrige. Så for at arbejde med din indre stemme kan du start med at observere dine tanke; hvad tænker jeg lige nu? Og hindrer det mig i at være nysgerrig? Hun giver som eksempel, at hvis du hele tiden fortæller dig selv, at du ikke kan komme ind på dit drømmestudie, så hindrer disse tanker dig i at undersøge, hvad der skal til, og dermed hvordan du kan opfylde kravene. Så start med at skifte den negative og kritiske stemme ud med den mere positive.

I forlængelse heraf nævner hun, hvordan du kan opøve din nysgerrighed ved at finde noget, du er optaget af og gå på opdagelse i. Det kan være hvad som helst. Også mennesker; finder du dem interessante, så spørg ind til dem. Hun fortæller smukt, hvordan din nysgerrighed spreder sig, når du er nysgerrig, og at du på den måde inviterer flere spændende oplevelser indenfor i livet.   

 

Tag på en SALIG opdagelsesrejse

Du kan også bruge nysgerrigheden til at finde din vej i livet. For at opdage hvad det er, der er med til at skabe netop det liv, du gerne vil leve, er det nødvendigt at afprøve og udforske nye veje.

Når du har fundet vejen, der føles god for dig i én periode, er det vigtigt hele tiden at  lade nysgerrigheden og opmærksomheden følge dig. På den måde undgår du at vane-hjernen tager over, og at dine vaner, nye eller gamle, bliver automatiseret. Vores tilstand er i konstant bevægelse, og derfor vil dine behov også ændre sig. Dét der føles rigtig i én periode er måske ikke dét, der gavner dig i en anden periode.

edouard-ki-270914.jpg

Med nysgerrigheden som fundament for det nye år giver 2018 dig mulighed at sætte nye rammer og justere tilværelsen, så den hele tiden matcher din tilstand og dine behov. Brug nysgerrigheden til at kigge på verden omkring dig, og lad den samtidig give dig et indblik i dig selv. På denne måde forener du dig med omgivelserne og vil opleve en anderledes rejse – en  rejse i harmoni med dine konstant foranderlige behov. Så en opfordring herfra: Læg nytårsforsætterne på hylden og lad i stedet nysgerrigheden og kroppens signaler guide dig gennem 2018.       

Allerede den 3 februar kan du starte opdagelsesrejsen hos SALIG. Her har du mulighed for at få en smagsprøve på en lang række klasser, workshops, foredrag og behandlinger. Så det er tid til at finde nysgerrigheden frem, prøve noget nyt og muligvis støde på lige netop dét, din krop, dit sind og din sjæl længes efter. Er du klar til at starte din opdagelsesrejse? 

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig da der er et begrænset antal pladser. Læs mere og tilmeld dig her.

 

Af Jannie Krogstrup  

 
 
UDSIGTMADEENA JESNSEN