November 2018 er en helt særlig måned - få den numerologiske og astrologiske forklaring på hvorfor

 
november numerologi 11/2.jpg
 

Vi har nu efter en intens efterårsperiode taget hul på vinter-cyklussen. Ligesom de foregående måneder bliver november en af de heftige af slagsen, som nok kommer i huskebogen - hvem ved, måske endda historiebøgerne? Det må tiden vise. Men indtil november er omme, og vi kan bedømme, hvad der skete, kan du her få en forsmag på ét af perspektiverne på, hvordan november tager sig ud, set fra et energetisk og spirituelt perspektiv. Det bliver måske lidt langt og snørklet denne måned, men indholdet er vigtigt. Så lav en god kop te, tag en dyb indånding og lad dig falde ind i en af årets sidste måneder vel vidende, at vi stadig er i et ganske særligt år.

Hvordan synes du, at oktober var for dig? Var det nogle markante nye oplevelser, der kom ind i dit liv? Eller måske blot en tydeliggørelse af, hvad der allerede var sat i gang fra september? Og hvordan har Venus retrograd været for dig, har du bidt mærke i planetens indflydelse i dit liv i måneden, der gik?

Refleksion er et vigtigt element for at kunne nå at integrere alt den info og den energi, vi har fået ind i løbet af de intense energetiske perioder. Giver du dig tid til at reflektere, forstår du bedre alt det, du har oplevet, men også hvordan du forbereder dig til det, der kommer. Og det er faktisk, hvad hele vinterperioden, som vi nu officielt er gået ind i, handler om. Det er en tid, hvor vi er i dvale og er mere indadvendte af natur, fordi vi har brug for at fordøje alt det, der er sket, stadig sker og skal ske. November er en del af afrundingen på årets cyklus. Hvordan skal vi se lidt mere på med numerologiske briller.

 
 

NOVEMBERS NUMEROLOGISKE ENERGI

Numerologisk set holder november to koder i sig. Den ene er 11/2 og er den samme energi hvert år, fordi det er den 11. måned på året (hvoraf 1+1= 2 og dermed skrives som 11/2 på fagsprog). Den anden energi, der er særlig for november netop i år er 22/4 (fordi både måneden og hele 2018’s kode er 11 og 11+11=22, hvor 2+2=4, deraf skrives det 22/4.). Begge tal-energier denne måned er lidt særlige, så lad os for overblikkets skyld dele de to energier op og se, hvad vi får ud af dem hver især. Hold tungen lige i munden, for det kan godt gå hen og blive lidt nørdet og kompliceret her, men der er guld at hente, hvis du kan følge den abstrakte tankegang.

11-2-numerologi-november.jpg

11/2 er en finurlig energi og faktisk lidt svær at sætte fingeren helt tydelig på. Det er der en særlig årsag til, men det kommer vi til længere nede. Overordnet og lidt overfladisk set, så står energien 11/2 for balance, samarbejde/relationer, årsag og konsekvens, at se sig selv (sit ego) i øjnene, grænser, harmoni, pleasing (fordi den gerne vil have harmoni), kreativitet, følelser(!) og femininitet. Energien er koblet op på månen og følger dens stemning - heraf er 11/2 også lidt mystisk og lunefuld og én af årsagerne til, at den er svær at forklare helt skarpt og præcist, og hvordan den egentlig kommer til udtryk i vores liv. Men jeg skal selvfølgelig gøre et forsøg!  

Energien har som opgave at lære noget om henholdsvis samarbejde og ressourcer - og særligt, hvordan disse to temaer spiller sammen. Forstået på den måde, at energien hurtigt får dig til at overforbruge de ressourcer, du besidder, for at indgå i et harmonisk samarbejde med andre og ikke såre dit eget ego - “hak en hæl og klip en tå for at passe ind” kunne være energiens slogan. Derfor er der mange, der oplever at energien påvirker en til at være lidt pleasende. Det kan komme til udtryk ved, at vi har svært ved at sætte grænser og generelt overforbruger af penge, mad, kærlighed, arbejde, sex, stimulanser og så videre for at dulme. Når energien så har overbrugt sine ressourcer (sin energi), kan den “vågne op” og i panik trække sig i den fuldkomne modsatte retning. I sin ekstreme form kunne det måske se sådan her ud: “Nu har jeg gjort SÅ meget for dig (givet din energi for meget ud), uden at få noget igen, så nu trækker jeg alt tilbage og giver dig den kolde skulder i stedet.” Altså en lidt diva og martyr-agtig energi. Det er selvfølgelig i sin ekstreme form, men prøv at lægge mærke til, om det er en måde, hvorpå energien kommer til udtryk hos dig. Måske ikke så voldsomt, men hen imod denne push-pull-dynamik. Alternativt kan du reflektere over, hvor du dulmer, når du vågner op til, at dine ressourcer er overbrugt (af dig selv, vel at mærke).

Jeg nævnte før at 11/2 er koblet op på månen, og det er netop en af de planeter, som vi helt synligt kan se laver denne form for push-pull-effekt. Ved at gå fra at være helt fuld (push), til derefter at trække sig helt og forsvinde (pull). Der er altså tale om en slags ebbe og flod effekt i energien, og lektien er at finde balancen midt imellem disse to ekstremer og lære at mærke sig selv tydeligt nok til at kunne sætte sunde grænser, og dermed kunne samarbejde optimalt med andre. Altså at trække energien hjem først, for at kunne være i et balanceret samspil med andre. Samt at rumme sine egne følelser og behov frem for at handle på andres - måske fordi du mærker følelser meget tydeligt. Endda så tydeligt, at skellet mellem, hvad der er dit og mit, kan være lidt flydende, hvis du ikke er skarp på din egen energi først.  

11/2 energien rummer selvfølgelig også mange andre aspekter, men disse to temaer med over- og underbalance samt følelser er nok de temaer, der er højst vejende og derfor det, som jeg vælger at fokusere på her.

22-4-numerologi-november.jpg

22/4 er ligesom 11/2 også en energi, der er svær at sætte klare rammer for. Det er der en forklaring på, men den kommer vi til senere. Nu skal du blot vide, at også denne energi overordnet set arbejder med samarbejde og grænser, ligesom 11/2, men blot på en lidt anden måde. På mange områder minder de to tal og energier en del om hinanden, da de begge handler om samarbejde og andre mennesker. Forskellen ligger i hvorfra deres fokus ligger, og hvorfra energien kommer. 11/2 tager på mange måder afsæt i sig selv, dit indre og egoet i forbindelse med samarbejde med andre, og derfor ved du med denne energi ofte godt, hvornår du har overskredet dine grænser - også selvom du stadig bliver ved med at overskride dem, fordi egoet gerne vil plejes i forbindelse med andre. I modsætning hertil har 22/4 udelukkende fokus på de andre i gruppen og ved derfor slet ikke, hvornår der er overbrugt af ressourcer. Det finder du med denne energi først ud af, når grænsen for længst er overskredet. På den måde kan man sige, at 22/4 energien gør, at vi er lidt mere blinde for os selv, fordi vi er så optaget af at være der for andre, at vi glemmer at bygge et solidt fundament op for os selv først. Det gør dog også energien enormt hjertelig og velmenende. Energien er præget af et ønske om at være der for andre og hjælp står højt på dagsordenen - det bliver bare på en til tider lidt naiv måde. Så vi skal lære noget om ansvar og proces, at det er vigtigt at tage iltmasken på os selv, før vi hjælper andre, og at det er misforstået at være en humanitær hjælper, hvis vi er selvudslettende på vejen derhen.

22/4 er koblet op på planeten Uranus, hvorfor den har en lidt skæbnesvanger energi over sig. Det handler dybest set om forandringer og omvæltninger. Derfor vil dit forhold til forandringer have stor indflydelse på, hvordan du oplever november. Hvis du har det fint med forandring, bliver måneden måske knap så intens, som hvis du har modstand på det. Prøv derfor at give slip på modstanden denne måned og se, hvad det fører med sig. Måske der er mere flow på, i det du giver slip og arbejder med forandringen i stedet for mod.

 

DOBBELT OP PÅ MESTERTAL

Nu til forklaringen på, hvorfor både 11/2 og 22/4 er så svære at sætte en præcis finger på. De er mestertal! Inden for numerologien taler vi om mestertal, når et tal har dobbelte tal før rod-tallet - som 11/2, 22/4, 33/6 og 44/8.

Mestertal er, som navnet antyder, tal der skal mestres. Heri ligger også, at de har indbyggede udfordringer. Alle mestertal arbejder med dobbelthed og en form for indre splittelse, fordi der er overvægt af en anden energi end den, som rod-tallet (rod-energien) arbejder med (for eksempel i 11/2 er der overvægt af 1-taller, men den egentligt styrende energi er 2.) De forskellige energier slås lidt om, hvem der regerer mest, og derfor konflikter tallet lidt med sig selv. Netop derfor er energierne 11/2 og 22/4 svære at greje, fordi de har et dybere lag i sig, som er ekstra udfordrende, men også kommer med ekstra stor belønning, når du en dag mestrer dem.

Det vil sige, at i en dybere, mere esoterisk version står 11/2 for transformation i den forstand, at vi skal gøre op med dualiteten i os selv om, hvilken side af os selv vi selektivt vælger at tage med ind i fremtiden. Symbolsk set kan du se på tallet med de to 1-taller som to sider af dig selv - eller måske i højere grad dit ego og dit højere jeg- som står overfor hinanden og skal vælge, hvem der skal med ind gennem porten, som 11-tallet også kan symbolisere. Men hvor energien i 11/2 skal lære dig at vælge at transformere dig selv og at trække din kraft hjem til dig selv (1-tallerne), skal 22/4 lære dig at aktivt vælge at transformere og grounde din egen transformation og energi via andre (2-tallerne) - måske endda via fællesskabet. Der er mere fællesskab over 22/4, men energien handler i sidste ende også om at lære at stå stærkt i dig selv og have et solidt fundament for at kunne have med andre at gøre.

At november har dobbelt op på mestertal i år, siger noget om, at der er noget særligt på spil. Det virker til, at vi virkelig skal lære noget om temaer som samarbejde, grænser og følelser, og ikke mindst at mestre dem. Med at mestre følelser mener jeg ikke at kontrollere dem, men at rumme vores egne følelser og behov - i stedet for at dulme eller kontrollere - for bedre at kunne have en oprigtig og dynamisk relation til andre. Samtidig skal vi lære at tage ansvar for at trække energien hjem til os selv, før vi giver den ud til andre. Ellers bliver der ubalance i regnskabet. Alt dette sker jo inden i dig selv, men begge energier taler også rigtig meget om samarbejde og fællesskab - så måske det skal ske enten i en relation eller i en gruppedynamik af en art?

Alt efter hvor godt vi kender til de dynamikker, som 11/2 og 22/4 står for, vil det være en tung læreproces, eller også vil det være denne måned, hvor vi endelig kan gå igennem porten og transformere det, der transformeres skal. Ja, det bliver som skrevet lidt abstrakt denne gang, men det er næsten den eneste måde, hvorpå vi virkelig kan forstå, hvad det er de to energier vil. Bliver de forsimplede og gjort mere praktiske, så misser vi nogle dybereliggende pointer, og dermed bliver vi blinde for energierne og bliver ved med at gå i ring i de samme temaer, indtil vi tør dykke dybere.

 
 

GENTAGELSE AF ÅRETS KODE - IGEN!

Så langt så godt! Men november er virkelig spækket med koder og symboler. Det er som om, Universet virkelig gerne vil have, at vi skal forstå noget denne måned! November gentager igen, igen årets overordnede kode 11/2. Det gjorde februar også, som var en 2’er måned og dermed hører til samme gruppe som 11/2 gør, ligesom september som også havde 11/2 som kode. Derfor kan du med fordel kigge tilbage på, hvad der skete i februar og september, og drage parallel til det, der udspiller sig i disse måneder. Alle tre måneder hører nemlig sammen på et dybereliggende plan. Som om der er noget, du skal re-visitere for at kunne færdiggøre.

Det er sidste gang i år at vi får en dobbelt aktivering, og dermed forstærkning, af årets overordnede energi (11/2), så det kan godt føles lidt som sidste chance. Eller for dem af jer, der har arbejdet meget bevidst med visse temaer i jeres personlige udvikling i år, sidste lag af processen, før I lægger den bag jer. En særligt energetisk ladet dag er den 11. november, hvor energien aktiveres trippel (dagen, måneden og årets kode er alle 11), og dermed bliver til en meget markant 11-11-11 portal.

 
 

DET ASTROLOGISKE PERSPEKTIV

Jeg kan godt forstå, hvis du er mættet af information allerede. Men der er altså mere endnu, for vi har slet ikke set set på de astrologiske aspekter endnu. Og der er smæk på her i november. Men det overraskede dig nok ikke.

Vi har stadig en del planeter i retrograd. Derfor genopfrisker jeg lige, hvad det der med at være i retrograd betyder. Det handler om stort set alle ord, der begynder med re: revisitere, reintegrere, reevaluere og så videre. Det er altså en energi, der stopper lidt op, går indad og reflekterer over, hvad der skal slippes eller ændres på, før energien går direkte (fremad) igen. Der har været exceptionelt mange planeter i retrograd i år. Det passer jo fremragende sammen med 2018’s overordnede numerologiske energi i 11/2, som på et dybereliggende plan netop handler om, at vi skal reflektere over hvilke sider, vaner, mønstre, historier og så videre i os selv, der skal efterlades i dette år, og hvilke der skal med ind igennem porten til det nye år. Tilfældigt? Det må du selv bedømme. Du kender nok godt mit svar.

De planeter der fortsat er i retrograd er:

  • Venus, som står for kærlighed, værdi - både materiel og selvværd, parforhold, nydelse og sensualitet. I retrograd til den 16. november.

  • Neptun, som står for spiritualitet, illusioner/fantasi, eskapisme/afhængighed, inspiration, det ubevidste og universel kærlighed. I retrograd til den 24. november.

  • Chiron, som symboliserer vores oprindelige sår og største smertepunkt, som vi gennem livet vil forsøge at hele. I retrograd til den 9. december.

  • Uranus, som står for forandringer, unikhed, frihed fra faste rammer og begrænsninger, oprør, originalitet og abstrakt. I retrograd til den 2. januar, 2019.


Til rækken følger Merkur, som går i retrograd den dag, Venus går ud af sin, nemlig den 16. november. Merkur er i retrograd frem til den 6. december i år. Dog går merkur i retrograd tre til fire gange om året. Hvert år. Så selvom energien bestemt kan mærkes, så er det noget vi oplever hvert år af flere omgange, og på den måde er vi mere vant til dets indadvendte energi.

Merkur står kort sagt for kommunikation, logisk tankegang, handel og business, transport og finanser. Så hvor Venus’ fokus på kommunikation og værdi er mere i parforhold og i det indre og intime, så er Merkur mere overfladisk og i det ydre - vores kommunikation og handel med omverdenen. Der er masser af information at finde om Merkur retrograd på nettet, hvis du vil være klogere på dette fænomen.

Udover alle disse planeter i retrograd - som i sig selv er intenst nok - så er vi fra den 23. oktober gået ind i skorpionens tegn. Der bliver vi indtil den 22. november, så størstedelen af måneden er vi under stærk indflydelse af skorpionen. For de fleste, der kender lidt overfladisk til astrologi, så gyser det langs ryggen, når de tænker på skorpionen - men det er kun fordi den er misforstået. Dens skarpeste og mest brugbare våben er, at den dykker dybt ned i det mørke og følelseslivet, som så mange af os har svært ved at synes om. Den vil ned i dybet, hvor sandheden, under det vi tror er sandheden, bor. Skorpionen insisterer på at slippe egoets overfladiske historier, så noget nyt og dybere kan genopstå. Er du god til at læse mellem linierne og trække abstrakte mønstre sammen, kan du måske nu se, at dette tema spiller godt sammen med 11/2’s tema om at se sig selv og sit mørke i øjnene, for at kunne vælge hvilke af sider af selvet, der skal efterlades, og hvilke der skal med videre til næste etape og genopstå.

november nummerlogi 11/2 skorpion.jpg

Skorpionen er har meget dybe følelser og et skarpt, psykologisk sind, så derfor kan vi også regne med, at de følelser, der i forvejen ligger i 11/2’s energi bliver intensiverede og muligvis også psykologiserede. Forstået på den måde, at vi prøver at bygge bro mellem vores følelsesliv og analytiske tankegang. Spørgsmål som hvorfor vi føler, som vi gør, og hvilke sande mønstre, der ligger bag det, bliver helt centrale i skorpionens energi.

 
 

OG HVAD STILLER DU SÅ OP MED DET?

Har du læst med så langt og er kommet igennem uden at blive helt rundforvirret, så vil jeg gerne anerkende dig for det! Hvis du er stået lidt af undervejs, er det helt forståeligt - du kan altid vende tilbage og re-læse for at integrere informationen bid for bid. Men for overblikkets skyld, vil jeg lave en lille konklusion, så du ved, hvad du overordnet set kan forvente af november:

I store træk er november en slags portal eller overgangsmåned. Forstået på den måde, at vi så småt er ved at lukke ned for 2018’s energi og åbner langsomt op for 2019’s energi. Der er en slags naturlig overgang eller portal, som sker hvert år, hvor vi laver regnskab og overblik over, hvor vi står i vores liv. Det er en del af vores naturlige cyklus. Det kan også ses på den numerologiske værdi, som november holder - nemlig 11/2, som esoterisk og på et dybere spirituelt plan har samme tema, og har det hvert år. Men netop i år bliver det forstærket, fordi årets overordnede kode også er et (11/2) år, hvor vi skal gøre op med nogle ting og tage personligt lederskab for, hvad der skal med ind i næste cyklus, og hvad der skal blive i 2018. Det er et tema, der numerologisk har været oppe at vende hele tre gange i år (februar, september og nu november), og også astrologisk i form af alle de eklipser, vi har oplevet henover året. Den centrale invitation er, at du kan gøre status og se ærligt på dit liv, så du aktivt kan tage ansvar for det, som før har været svært at tage ansvar for.

Udover ovenstående meget vigtige tema, så er der i den grad gang i følelserne denne måned. Åh, de kære følelser. Både fordi vi er i et 11/2 år i en 11/2 måned, men også fordi vi er under indflydelse af skorpionen. Alle handler om følelser. Og fordi vi har med 11/2, 22/4 og både Venus og Merkurs retrograd at gøre i november er der særligt fokus på følelser i relation til andre. Enten at vores følelser til andre særligt intense nu, eller også bliver særligt dybe følelser vækket, når vi er sammen med andre. Uanset hvad er det i samspil med andre, at der sker noget indeni os. Venus retrograd kan godt fortsat spille et puds og give os enten rosenrøde eller helt sorte briller i vores relationer, mens Merkur retrograd kan gøre, at vi har svært ved at kommunikere det, vi inderst inde tænker, med andre. Det er alt sammen til for at lære noget om os selv.

Så hvad er mit råd til dig her i november måned? Udover at være nænsom mod dig selv (fordi 11/2 og 22/4 er nogle lidt sarte og følsomme energier), så vil jeg råde dig til at tage nogle stunder med dig selv, hvor du kigger dig selv dybt i øjnene og tager fat i det, som du har udsat indtil nu. Det banker på, og du kan godt mærke det. Der vil være et tema af modstand i måneden, men prøv at se, om du ikke kan give slip og lad dig selv flyde med de forandringer, der kommer. Så vil du opleve mere flow. En særlig god dag at gøre dette på er den 11. november, hvor der virkelig vil være hul igennem til at bevidst slippe det, der slippes skal og også tage aktive handlinger mod det, der skal mere fokus på fremadrettet. Vil du give den virkelig gas kan du gøre det på dagen klokken 11:11. Men hele dagen og hele måneden er et fint tidspunkt at gøre det på - der er bare særligt krudt i denne dag.

Prøv også meget gerne at connecte til dit hjerte. Tænker, taler og handler du ud fra hjertet, kan det aldrig gå galt, selvom det kan være skræmmende. Det er i hjertet, at din egentlige sandhed bor, og det er, hvad måneden dybest set handler om. DIN indre sandhed og ikke andres! Først når du kender og udlever din egen sandhed, kan du være oprigtigt til stede sammen med andre.

movember 22/4 numerlogi.jpg

Sidst, men ikke mindst, kan nogle praktiske tiltag være at være meget i kontakt med vand. Drikke meget vand, gå en tur ved vandet, bade i det - selvom det er koldt. Det er fordi, både skorpionen og 11/2 er knyttet til vand som element.

Jeg ønsker dig alt godt med novembers vilde energi, og at den bringer dig det, du allermest ønsker - eller rettere sagt har brug for. Det er desværre ikke altid det samme. Men i sidste ende altid dét værd.

Har du spørgsmål om uddybelse af noget i teksten er du velkommen til at skrive til mig. Er du nysgerrig på om du selv har nogle af disse energier med dig i din fødselsdato - og dermed er ekstra påvirket i år - så book en tid til en numerologisk gennemgang af din fødselsdag. Det kan åbne op for nye forståelser af dig selv og hvorfor livet ser ud, som det gør for dig og muligvis om du er ekstra påvirket i disse tider.


Linnea-Bergström-salig.jpg

Linnea Bergström

Linnea Bergström arbejder med personlig udvikling gennem blandt andet numerologi, skyggearbejde og spejlteori.  Ingen udviklingsrejse sker uden kontraster, heller ikke Linneas. Hun startede ud med at leve det corporate liv med en bachelor fra CBS i HA(Psyk.), men efter mange års erfaring fra modebranchen lagde hun livet i jakkesæt bag sig for at kaste sig over sin største interesse. Uddannelser som “Shadow Facilitator” i skyggearbejde og numerolog er med til at præge hendes tilgang til den personlige udvikling, som vi alle oplever gennem livet.

Er du nysgerrig på hvad numerologi kan sige om din udviklingsrejse, og hvordan du bedst kan navigere i de gaver og udfordringer, der ligger i din fødselsdag - som er spejlet for din sjæls opgaver i dette liv - kan du booke en 1:1 session hos Linnea. Klik på ‘TIDSBESTLLING’ her under og læs mere om 1:1 sessionerne.

Du er også velkommen til at skrive en mail hvis du har spørgsmål.