NYTÅRSRITUALER - GIV SLIP, OG GØR PLADS

 
nytaars+ritualer.jpg
 

EN GUIDE TIL AT SLIPPE 2018 FOR AT GØRE PLADS TIL DET NYE I ÅR 2019

December er en særlig måned af mange årsager. Det er lysets tid og hjerternes fest, men det er også den sidste måned, inden vi for alvor træder ind i det nye år. Og det er der en masse energi i! De fleste er slet ikke klar over, hvor stor energi der faktisk ligger i december. Særligt i dagene mellem jul og nytår samt et godt stykke ind i det nye år findes der en virkelig potent energi, som vi uden tvivl bør drage nytte af. Et ceremonielt nytårsritual kan hjælpe dig til at slippe det, du gerne vil efterlade i 2018 og puste liv i det, som du gerne vil have med ind i 2019. Læs med for at få både forklaring på, hvad der sker rent energetisk og for at finde forslag til, hvordan du kan skabe dit eget nytårsritual.

 
 

GLÆDELIG BAGJUL!

December er for de fleste ensbetydende med julehøjtiden og alt, hvad den indebærer af godter og gaver. Men vidste du, at der i løbet af hele december måned findes en del forskellige energistrømme? Hermed mener jeg, at der er dage og tidspunkter i december, hvor energien er særlig kraftfuld og tæt, hvilket kan påvirke os på forskellige måder. Det kan enten give sig til udtryk i træthed, sygdom, højt humør, lavt energiniveau, “åbninger” i vores indre i form af en hjerteåbning (som er, når vi føler stor empati eller en stærk og ren kærlighedsenergi), eller ved at vi opnår nye indsigter i os selv eller omgivelser. Om du oplever en lidt tung eller en let og levende energi afhænger alt sammen af, hvad du har med dig i bagagen, og hvor du befinder dig i dit liv eller personlige rejse netop nu. Pointen er, at der er energi bag kulissen her i december, som både påvirker og arbejder for dig. Vi har netop oplevet nogle af de største af disse energistrømme, blandt andet Lucia, vintersolhverv og juledagene, og vi er nu nået til en lidt anden en af slagsen, nemlig overgangen til det nye år

 

EN PORTAL MELLEM FORTID OG FREMTID

Dagene mellem decembers to største begivenheder, jul og nytår, er et perfekt symbol på den energi der omgiver os lige nu. Det er en form for parentes-tid. En tid, hvor der lægges op til, at vi reflekterer over året, der gik, og året, vi snart træder ind i. Dagene mellem jul og nytår fungerer for mange som en slags mellemrum, hvor vi har tid til at sætte farten ned og tænke. Men for mange er det også en slags virkelighedsflugt, hvor vi kan “checke ud” og sætte automatpiloten til sammen med Netflix og resterne af julemaden. Der er selvfølgelig ikke noget galt med hverken Netflix eller julemad, men disse dage rummer en vigtig mulighed for refleksion, som jeg synes, vi bør gribe i stedet for at glide forbi. Det eneste, det kræver, er, at vi slår automatpiloten fra og er bevidste og opmærksomme, så vi kan dirigere energien i den retning, vi ønsker.

Årsagen til at dagene mellem jul og nytår er noget særligt er, at vi er i en slags forvandlings overgang. Der opstår en særlig energi, når noget afsluttes, samtidig med at noget nyt starter. Fortid møder fremtid. Vi er sjældent bevidste om disse tidspunkter i vores liv, selvom du nok har oplevet det mange gange før. For eksempel ved en flytning, hvor vi både siger farvel til en gammel bolig og alle minderne derfra, samtidig med at vi åbner op for et nyt kapitel i den nye bolig. Måske har du andre eksempler fra dit liv, hvor du kan genkende denne energetiske mekanisme?

Men hvorfor er det så, at det er vigtigt at være opmærksom på energierne omkring os netop nu? Det er det, fordi vi nemt kommer til at tage “restenergi” med os ind i det nye år, hvis vi kører på autopilot og ikke aktivt vælger at slippe og parkere alt det, der hører til i året vi er ved at forlade, og som vi ikke længere har brug for. Forestil dig en arkivar, der glemmer at afslutte sine sagsmapper og lægge dem på plads, inden han åbner nye. Det bliver hurtigt uoverskueligt og kan komme til at fylde for meget og dermed have indflydelse på hans fremtidige arbejde. Der er med andre ord ikke noget “farligt” ved ikke at lave et bevidst nytårs- og overgangsritual, men energien i disse dage og cirka to uger ind i det nye år hjælper os til at understøtte processen med at slippe det gamle og åbne op for det nye. Det er altså en mulighed for en form for energetisk og mental detox, og ligesom mange af os retter vores kost og helbred ind efter de mange uger med fed julemad, er her en perfekt mulighed for også at rette fokus mod at slippe gamle energier og tankemønstre. Vi tager nemlig hul på et helt nyt år, og dermed opstår helt nye muligheder, men hvis vores mentale rygsæk allerede er fyldt til randen med gamle, uafsluttede sager, så kan det være svært at få plads til de nye, positive oplevelser og energier, vi ønsker at kalde ind. Og det er lige netop nu, der er medvind til at rydde op og smide ud.

 
 

HJERTERNES TID

Du har nok allerede fanget min iver over at gribe chancen til refleksion og bevidst at afslutte gamle “sager” for at kunne åbne op for det nye? Hvis du er helt med på hvad jeg mener og tænker “yes, yes, jeg er klar til ritualerne nu”, så kan du hoppe ned til næste afsnit om ritualernes kraft. Men hvis du, som jeg, kan lide at nørde dig langt ned i forklaring og symbolik, så kommer her lidt mere information til dig:

Hele juletiden har så at sige klargjort din energi til, at du i disse mellemliggende dage vender opmærksomheden indad og lytter til dit hjertets hvisken, da julen jo som bekendt er “hjerternes tid”. Men hvad menes der egentlig med det, og hvad har det med nytårsritualer at gøre? For at finde forklaringen, skal vi lidt tilbage til julens historie, så følg med mig på en kort detour.

For langt de fleste dukker julen op i tankerne, når man nævner ordet december. Og med god grund, fordi julen i mange århundreder har fungeret som højtid, og alene af den grund er der rigtig meget kollektiv energi investeret i dagene op til og omkring den 24. december. Måske siger kollektiv energi dig ikke så meget, og det er heller ikke nødvendigt at dykke ned i hvad det indebærer i dag. For nu er det nok at vide, at de ting, vi tillægger et stort fokus, opnår en tilsvarende stærk energi. Så når store dele af verden gennem mange århundreder har haft stort fokus på julen, ja, så rummer den en stærk energi, som påvirker os, uanset hvor lidt eller meget, vi lige tænker over det eller tror på det.

Men hvad er det så for en energi, der påvirker os i julen? I julen fejrer vi Jesus’ fødsel. Rent energetisk symboliserer Jesus blandt andet hjerteenergien, og særligt næstekærligheden er han et symbol for. Så når vi siger, at julen er hjerternes fest, er det faktisk i symbolsk forstand, da vi forsøger at fremelske den energi, som Jesus stod for, nemlig hjerteenergien, som vi fejrer og udtrykker igennem næstekærligheden. I dag kan vi vist roligt sige, at hele julen har fået en lidt anden vinkel end den oprindelige, men det underliggende tema om at udtrykke taknemmelighed og næstekærlighed sker stadig via eksempelvis gaveudveksling. At der så er gået materielt gaveræs i det, er en anden snak, men hensigten er oprindeligt opstået blandt andet på baggrund af hjerteenergi-symbolikken.

Hvorvidt man tror på Jesus eller ej er ikke afgørende her, det essentielle er, at vi hvert år i december får en særlig energetisk mulighed for at åbne op for hjerteenergien, da vi kollektivt har lagt meget energi i måneden, både fysisk via vores juletraditioner, men også i ren symbolsk betydning. Om vi så griber chancen for at udtrykke næstekærlighed og lytte til hvad vores hjerter prøver på at sige os eller ej, det er helt op til os selv.

 
 

RITUALERNES KRAFT

Nu skal vi til det sjove: ritualerne! Men hvorfor gøre så stort et nummer ud af det? Er det ikke nok bare at bruge 10 minutter på at tænke over året, der gik, og det man ønsker sig af næste år, og så komme videre? Der er selvfølgelig ikke noget, der er rigtigt eller forkert i den her sammenhæng, og i min optik er det afgjort bedre at bruge 10 minutter frem for slet ikke at give det nogen opmærksomhed. Men når vi nu alligevel er gået i gang, hvorfor så ikke gøre os umage og sende os selv godt og kærligt ind i det nye år? For som sagt, jo mere, vi fokuserer på noget, desto større kraft får det, og jo større resultat opnår vi. Det er i øvrigt også en oplagt måde at vise taknemmelighed for året der gik på. Og i stedet for at lade det blive endnu en ting på vores lange huskeliste, der skal overstås og streges ud, så afsæt tiden til dig selv og lad det være en del af din selvomsorg og et led i din selvudviklingsproces.

Når vi afsætter tid og fokus til ritualer, understøtter vi manifestationen af vores ønsker. Det er en praksis, vi mennesker har benyttet os af i årtusinder, hvad end det vedrører ønsket om at slippe noget gammelt eller invitere noget nyt ind i vores liv. Vi gør os bevidste om vores tanker og følelser, samtidig med at vi sætter ord og handling på. Et ritual er en symbolsk handling, og vores underbevidsthed især arbejder utrolig godt med symboler. Det gælder særligt den tid vi er i nu, hvor det moderne menneske har glemt, hvor megen kraft og energi vi faktisk besidder i os selv. Et ritual hjælper altså med at sætte liv i manifestationsprocessen, da vi både har tanker, følelser og handlinger indover. I virkeligheden er ritualet som sådan ikke det afgørende element. Ritualet indeholder ikke nogen mystisk kraft i sig selv, men vi har en iboende tro på, at når vi bruger særlige remedier, og gør ting på en særlig måde, så virker tingene bare bedre. Og som du måske ved fra loven om tiltrækning, så sender vi meget mere kraftfuld energi afsted, når vi tror fuldt og fast på noget, end hvis vi ikke gør. Ritualer er altså kraftfulde, fordi de hjælper dig med at understrege din fokus på den energi, som du bearbejder.

 
 

FEM FORSLAG TIL NYTÅRSRITUALER

Endelig er vi nået frem til det, det hele har drejet sig om: Nytårsritualerne!

Som jeg nævnte tidligere, er det faktisk ikke det specifikke ritual, der er afgørende. Det vigtigste er, at du vælger det ritual, der ræsonnerer bedst med dig og dine intentioner. Du kan altså sagtens skabe dit helt eget ritual med en symbolik, som du synes, passer til dig, og det vil virke lige så godt, som dem jeg foreslår her. En anden vigtig tilføjelse er, at resultatet af ritualet afhænger en del af, hvorvidt du skaber en slags “helligt rum” for dig selv (du kan også kalde det for et energiladet rum hvis “helligt” er et ord du ikke lige kan forholde dig så godt til). Et helligt rum er, hvor du udfører dine ritualer med hele dit energetiske fokus og tillægger det en personlig værdi. Herunder giver jeg dig fem eksempler på nytårsritualer, som for mig giver særligt god symbolsk mening for overgangen til et nyt år. Du kan udføre lige så mange ritualer, du vil, eller måske endda blande nogle af dem sammen. Til sidst har jeg tilføjet nogle gode råd, der vil være med til at styrke dit ritual yderligere. God fornøjelse!

 
nytaars-fortsæt.jpg
 

1. OPRYDNING

En god måde at forberede sig til disse ritualer på, eller måske endda et ritual i sig selv, er at rydde op. Og her mener jeg ikke bare en lægge-sokkerne-sammen-og-støvsuge-oprydning, men en mere grundig en af slagsen. En oprydning af den slags, hvor du gennemgår gamle papirer, garderoben, kælderen eller andet, der trænger til en grundig gennemgang, og hvor du smider det ud, som ikke længere tjener dig. Det er en fysisk måde at gøre klar til den nye energi på, fordi du skaber plads til, at noget nyt kan komme ind i dit liv, der hvor det gamle før optog pladsen.

I Feng Shui beskæftiger man sig en del med dette fænomen. Hvis det har fanget din interesse, kan jeg varmt anbefale dig at læse om Marie Kondo og hendes metoder til oprydning.

 
jordan-heath-612963-unsplash.jpg
 

2. SKYL ÅRET AF DIG, OG START PÅ EN FRISK

Du har sikkert hørt om folk, der tager sig en “nytårsdukkert” i det iskolde havvand for en frisk start på det nye år. Og det er faktisk ikke en helt tosset idé. Der er nemlig mange energetiske fordele i denne praksis, især hvis du gør lidt ekstra ud af det. Vand har nemlig en rensende effekt, både symbolsk, fysisk og energetisk. På det energetiske plan relaterer det sig til vores følelser. Vand skyller så at sige alt ud af vores energifelt, som vi ikke længere skal bruge. Det er blandt andet derfor, det føles godt at tage et bad, når vi føler os trist til mode eller utilpas. Hvis vi så ydermere har defineret, hvad det er, vi gerne vil skylle af os, så virker det med endnu større kraft. Du har måske også set film, hvor der har indgået et rituelt bad, altså hvor man sænker sig ned i vandet for at blive “født på ny”. Det er den samme form for “renselse”, vi vil gøre brug af i dette ritual. Det kunne for eksempel se således ud:

 • Brug noget tid på at tænke over, hvad året har bragt dig, både de oplevelser du glædes over og dem, du glædes mindre over.

 • Vælg da det fra årets løb, som du gerne vil sige tak for, men som du “efterlader” i havet, når du dypper dig i det. Jeg ved godt, at vandet er koldt, men forsøg alligevel at blive i vandet lidt, mens du visualiserer, at du giver slip på disse energier, følelser eller tanker.

 • Når du går op af vandet, prøv da om du kan gøre det i et langsomt tempo, og visualiser, hvordan det, du giver slip på, langsomt glider af dig som regndråber af en regnfrakke. Når du kommer op, er du helt “ren”, både fysisk, men også energetisk. Brug noget tid på at mærke denne følelse.

 • Herefter nyder du effekterne af det, som det kolde vand har givet dig, og sætter dig et sted og mediterer (måske efter du har taget tøj/tæppe på). Gerne i naturen, hvis muligt. Du er nu som et blankt lærred og har en stærk manifestationskraft. Hvad vil du gerne invitere ind i det nye år? Fokusér på at sende energi ud fra dit hjerte, da du så vil modtage på samme frekvens. Skriv gerne dine ønsker ned, da det fremmer manifestationen yderligere.

 
hannah-olinger-549280-unsplash.jpg
 

3. SKRIV ET BREV TIL DIT FREMTIDIGE JEG

Følgende ritual er et, jeg selv har haft stor glæde af, og som jeg har anvendt en del år efterhånden. Det er utrolig simpelt, men du vil blive overrasket over, hvor mange af de ting du skriver i brevet af ønsker, som rent faktisk går i opfyldelse. Du skal bruge et stykke papir, en kuglepen og en kuvert.

Brevet er tiltænkt som en slags status over året, der gik, hvor du skriver om året til dig selv. Hvad skete der? Hvad lærte du, og hvad betød det for dig? Når du har gennemgået alt det, som du personligt har fået ud af året, begynder du at skrive ned, hvad du ønsker dig af det nye år. Hvilke tiltag i din personlige udvikling, du gerne vil arbejde mere på, eller hvad der skal ryddes mere op i for eksempel. Når du føler dig færdig med at skrive, underskriver du brevet, lægger det i kuverten, lukker den og gemmer det væk. Næste år til nytår åbner du kuverten igen, læser om dine ønsker for året og gentager samme procedure igen. Ved at læse det brev, du skrev til dig selv sidste år, vil du se, hvor meget af det, du faktisk har opnået, selvom du måske havde glemt, hvad der stod i brevet. Dette er en god måde for os at forstå vores skaberkraft og hvor meget, vi faktisk manifesterer via vores ubevidste, samtidig med at vi kan følge med i vores udvikling og proces fra år til år.

 
nytaars-ritual-2018.jpg
 

4. GÅ IGENNEM PORTALEN

Dette forslag er nok mest for dem, der går meget i dybden med energiarbejde og allerede ved, hvor stærk vores manifestationskraft faktisk er. Men selvom det måske er en ny verden, skal det da ikke afholde dig for at prøve det af. Så giv det en chance, hvorfor ikke?

Portalen du nu skal til at lave kræver blot tre ting: to papirark, en kuglepen og en stærk visualiseringsevne. Det er desuden en fordel, hvis du kan opholde dig et uforstyrret sted, hvor du føler ro og god grounding (som for eksempel i naturen).

Hele humlen med portalen er, at du skal “træde ind” i det nye år, ved fysisk at krydse tærsklen og træde ind gennem portalen. Når vi inddrager den fysiske bevægelse, forstærker det virkningen, fordi vores krop og dermed vores limbiske hjerne ikke kender forskel på fantasi og virkelighed - og netop derfor er vores skaberkraft så utrolig stor.

Du gør følgende:

 • Gennemgå i tankerne året, der gik. Skriv på det ene papir ned i én kolonne, hvad du er taknemmelig for, at du oplevede, og derfor tager med dig i hjertet. I den anden kolonne skriver du det ned, som du (i taknemmelighed) siger tak og farvel til og parkerer i dette år.

 • På det andet ark skriver du alle dine ønsker og forhåbninger ned for det nye år. Skriv det ned, som var det allerede gået i opfyldelse: “Jeg takker for, at jeg i 2019 har modtaget…”

 • Læg nu begge papirer på jorden. Der skal være et stort skridts afstand imellem dem (det er lige meget, om mellemrummet er frem eller til siden, men læg ikke “fremtidspapiret” bag dig grundet den symbolske værdi).

 • Stil dig på det papir, der indeholder det, som du takker for og forlader i år. Luk øjnene og visualisér nu, at du “åbner” en portal eller en gylden dør, som du går ind ad (du står stadig fysisk stille, rummet er noget, du forestiller dig). Det rum, du nu træder ind i, er “mellemrummet”, som er midt imellem fortid og fremtid, altså nuet. Her tager du alt det, du har skrevet på papiret ind i hjertet, takker for det, og forestiller dig nu, at du tager det ud af hjertet for at efterlade det i rummet. Tag dig den tid, du har brug for, indtil du føler, at du virkelig har sluppet det.

 • Når du er klar, tager du et fysisk skridt over på det papir, hvor du har skrevet dine fremtidsønsker på, imens du visualiserer, at du forlader mellemrummet og kommer ud på den anden side af portalen, altså ind i fremtiden. Visualiseringen og det fysiske skridt sker altså samtidigt. Mærk, hvordan energien har ændret sig, mærk, at din energi føles lettere, fordi du efterlod en masse fra fortiden i mellemrummet. Der er nu plads til dine ønsker for fremtiden. Visualisér, at du tiltrækker alt på din seddel med fremtidsønskerne. Sig gerne ønskerne højt, hvis du vil.

 • Når du har stået der et stykke tid og virkelig taget alt det nye og gode ind for året, så takker du energien for samarbejdet og beder om, at portalen lukkes. Visualisér eventuelt, hvordan døren bag dig lukkes, og at du nu står i det nye år og er klar til at modtage alle dine ønsker. Når du er klar, så åbn øjnene og stræk dig - som om du netop var vågnet til en ny dag og et nyt år.

Hvis du vil, kan du eventuelt gå igennem portalen med det brev, du har skrevet til dig selv i ritualet længere oppe og “tage det med ind” i det nye år.

 
nytaars+ritualer.jpg
 

5. LAD DE GRØNNE FINGRE TALE

Mit sidste forslag til et ceremonielt nytårsritual handler om nyt liv; der skal nemlig plantes frø. Både symbolsk og fysisk. Som ved de øvrige ritualer skal du bruge et stykke papir og noget at skrive med. Derudover skal du bruge et sted, hvor du kan begrave et stykke papir, og et sted, hvor du kan så et frø. En potteplante er nok til frøet, men jeg anbefaler ikke, at du begraver papiret i en potteplante, da det her ikke opløses og formuldes på samme måde af moder jord, som hvis det begraves i naturen eller i haven. Gør følgende:

 • På papiret skriver du i én kolonne, hvad du er taknemmelig for, at du oplevede i år, og derfor tager med dig videre i hjertet. I den anden kolonne skriver du alt det ned, som du (i taknemmelighed) siger tak for og farvel til, og efterlader i dette år.

 • Herefter finder du et sted i det fri, enten en have eller et sted i naturen, hvor du kan grave papiret ned. Du graver altså simpelthen et hul, lægger papiret ned i det, dækker det til med jord og beder til, at moder jord vil hjælpe med at opløse det og tage imod det, du nu giver fra dig.

 • Næste skridt er at plante et frø sammen med dine nye ønsker, enten i en krukke indenfor, eller på samme sted, som du begravede dit papir (Dog ved siden af det, du netop har begravet, så det ikke bliver i samme hul). Mens du sår frøet, dækker det med jord og vander det, tænker du over alt det, som du ønsker dig for det kommende år. Send frøet en kærlig tanke, når du sår det, og følg med i processen hen over året, mens du ser det spire og gro. Hver gang, du ser til frøet, skænk da dine ønsker og manifestationer en kærlig tanke, så du sender god energi afsted til dem.

Det var mine fem forslag til nytårsritualer i år. Som du måske har fornemmet, er der mange forskellige måder at lave et ceremonielt nytårsritual på, men de har alle en symbolværdi i, at der er noget der skal slippes, opløses, vaskes af, og noget nyt, der skal sås, inviteres ind eller sendes energi efter. Er der nogle af de ovenstående ritualer, der har komponenter, du ikke synes om, så tilpasser og ændrer du bare i dem, så de passer til netop dig. Alle ritualerne kan desuden udføres sammen med din partner, hvis du ønsker det, hvilket kan forstærke energien. Jeg håber, at du har fået mod på at udføre et nytårsritual og vil tage dig tid til det i år. Det har virkelig en stor energetisk effekt, og kan hjælpe dig med at rette energien for det nye år i den retning, som du ønsker.


GODE RÅD TIL RITUALER

Her til sidst har jeg tilføjet et par gode råd i forbindelse med udførelsen af dit ritual. Der er som sagt ikke nogle krav, der skal opfyldes, førend et ritual er “rigtigt” eller “forkert” og dermed virker eller ej. Men der er alligevel nogle få enkle retningslinjer, som kan være gode at støtte sig op ad for at give det størst mulig effekt. Retningslinjerne er især nyttige, hvis alt det med ceremonier og ritualer er nyt for dig.

Intentionen bag
Som jeg nævnte tidligere, er intentionen bag ritualet den absolut vigtigste faktor. Man kunne også kalde det “den type af energi, du lægger i det”. Intentionen bag trumfer alt, det vil sige det resultat du får, så gør dig tanker om, hvorvidt intentionen stammer fra et oprigtigt, rent og kærligt sted.

Kærlighed er mest powerful
Kærlighed trumfer alt, så ritualet har absolut størst effekt, hvis du kan slippe det, du giver afkald på i taknemmelighed og, hvis muligt, i kærlighed, da du ellers kan sidde lidt fast i en tungere energi. Negative følelser omkring det, vi gerne vil væk fra, indeholder nemlig en meget tung energi, som vi risikerer at hænge os for meget i og dermed ikke slippe det, vi ønskede. Men hvis der omvendt ligger en ren og kærlig energi bag, så vil det have større virkning, end hvis det er vores egos behov, der snakker i stedet.

Tænk i følelser
Vores ego har det med at operere i begrænsninger, så for at komme uden om det, så tænk hellere på de følelser, du gerne vil manifestere, end det konkrete ønske. Eksempelvis lyder et ønske om bedre økonomi ofte noget i retning af: “Jeg beder til, at der i år 2019 lander 10.000 kr. ekstra til den rejse, jeg altid har drømt om”. Men hvis du i stedet tænker på de følelser, som pengene eller rejsen ville generere hos dig, så er der rent faktisk råderum til, at noget endnu bedre end penge (eller et endnu højere beløb) kan lande. Hvem ved, måske du vandt turen med all inclusive eller mødte en, som havde et andet forslag til dig, der egentlig passede bedre til din drøm? Formuleringen af ønsket kunne derfor se nogenlunde sådan her ud i stedet: “Jeg beder til, at jeg i 2019 oplever følelsen af overflod og dermed frihed til at gøre, hvad jeg vil, så min eventyrlyst bliver vækket og tilfredsstillet.” Kan du se, hvordan der i sidste eksempel er mange flere muligheder for, hvordan disse følelser, som den første formulering jo rent faktisk er baseret på, kan blive opfyldt? Den første formulering indeholder kun én mulighed, at pengene skal ind, før du kan rejse. Den sidste formulering derimod åbner op for, at andre små mirakler kan finde vej til dig. Når vi taler ud fra vores hjertes følelser, sender vi en kraftigere energi ud, og dermed har vi også en større tiltrækningskraft, end når vi bruger vores egos begrænsede fantasi.

Drik vand!
Så snart vi har med “energiarbejde” at gøre, som disse ritualer er, er det vigtigt at drikke en masse vand i de efterfølgende dage, som kan skylle dit system igennem og rense det for gammel energi og affaldsstoffer. Det vil understøtte din proces gevaldigt.

Jeg ønsker dig en fantastisk afslutning på år 2018, som har været et krævende år på mange måder. Og ligeledes ønsker jeg dig en fuldkommen forrygende overgang til år 2019, som jeg håber bliver året, hvor alle dit hjertes ønsker går i opfyldelse.

Vi går et lysende år i møde. Rigtig godt nytår, vi ses i 2019!

godt nytaar.jpg

Linnea-Bergström-salig.jpg
 

Linnea Bergström

Linnea Bergström arbejder med personlig udvikling gennem blandt andet numerologi, skyggearbejde og spejlteori.  Ingen udviklingsrejse sker uden kontraster, heller ikke Linneas. Hun startede ud med at leve det corporate liv med en bachelor fra CBS i HA(Psyk.), men efter mange års erfaring fra modebranchen lagde hun livet i jakkesæt bag sig for at kaste sig over sin største interesse. Uddannelser som “Shadow Facilitator” i skyggearbejde og numerolog er med til at præge hendes tilgang til den personlige udvikling, som vi alle oplever gennem livet.

Er du nysgerrig på hvad numerologi kan sige om din udviklingsrejse, og hvordan du bedst kan navigere i de gaver og udfordringer, der ligger i din fødselsdag - som er spejlet for din sjæls opgaver i dette liv - kan du booke en 1:1 session hos Linnea. Klik på ‘TIDSBESTLLING’ her under og læs mere om 1:1 sessionerne.

Du er også velkommen til at skrive en mail hvis du har spørgsmål.