Tag din egen iltmaske på først…

JANNIE KROGSTRUP
- underviser restorativ yoga

Du har nok hørt sætningen: ”Tag din egen iltmaske på først”, om ikke andet så som en del af sikkerhedsinstruktionen på dine flyture. Stewardessen fortæller dig, at du - for at kunne hjælpe andre - må hjælpe dig selv først. På samme måde med omsorg; vi kan have nok så store ønsker om at drage omsorg for vores medmennesker, men vi må bare sande, at overskuddet ikke er der, hvis ikke vi lærer at drage omsorg for os selv først. Så nej, selvomsorg er ikke en egoistisk handling – tværtimod! Det er en nødvendighed.  
 

Jeg oplever selv, at det kan være lidt svært med den der selvomsorg. I et samfund domineret af en optimeringsretorik, hvor du skal yde mere, tjene mere, blive dygtigere og hurtigere, kan det være svært at føle sig god nok og at føler sig fortjent til selvomsorg. Jeg fornemmer også en tendens til, at behovet for selvomsorg i visse kredse opfattes som et svaghedstegn. Vi lever på den måde ikke i et samfund, der inviterer til selvomsorg, med mindre det kan øge din produktivitet og dermed gavne en eventuel arbejdsplads. Hvis det er dén holdning, der hersker derude,  så er det måske ikke så underligt, at selvomsorg ikke er førsteprioritet, selvom det i sidste ende er dét, vi har allermest brug for. Når vi så endelig indser, at vi har brug for og fortjener omsorgen, så melder næste spørgsmål sig; hvordan?

 
 

Hvor skal du starte?

Husk; du er omsorgen værd! Hvis selvomsorgen er lidt langt væk, så start med at lade de positive tanker om dig selv erstatte den til tider hårde stemme, der konstant evaluerer og kommenterer på dit liv. Du må virkelig huske på, at du har værdi som menneske og er omsorgen værd – altid! Tal pænt til dig selv, vær overbærende og venlig, på samme måde som du er det over for alle andre. Helt bogstaveligt kan du prøve at tale til dig selv; læg en hånd på din egen skulder og spørg; ”hvordan du har det”, præcis som en forælder vil tage sig af sit barn; ”du ligner én der godt kunne trænge til at kravle under tæppet med en kop te” – og tillad så dig selv at gøre det.

Omsorgen kan være selv de mindste ting; et stykke god chokolade, en massage, restorativ yoga, tage din kaffe med ud i en solstråle, lægge dig på ned ryggen for bare at trække vejret eller andet, der giver dig nydelse. At drage omsorg for dig selv kræver øvelse og mange gentagelser. Præcis som jeg var inde på i forrige indlæg om disciplin, så skal der mange gentagelser til for at ændre vores vaner, da de ligger dybt indlejret i vores handlemønstre. Det samme gælder vores måde at behandle os selv på. Så fortvivl ikke hvis ikke det kommer naturligt til dig, men se det som en ny vane der skal indlæres.

Når du mærker nydelse og glæde, påvirker du de neurokemikalier, som har indflydelse på dit velvære, du balancerer hormonerne i din krop og reducerer stress. Samtidig hjælper nydelse til at din krop føler sig sikker og tryg, da du gennem nydelse udskiller healende og opbyggende hormoner. Et af de helt essentielle hormoner for nydelse og glæde er oxytocin, også kaldet kærlighedshormonet. Oxytocin har en lang række positive effekter på kroppen. Det hjælper med at reducere kroppens kortisol niveau, som er vores stresshormon. Det dæmper angst og uro, stimulerer positiv social interaktion, fremmer vækst og healing. Forelskelse er dog ikke en nødvendighed for at udløse kærlighedshormonet, det kan også stimuleres gennem nydelse og omsorg. Put dig selv, giv dig et kram, pak dig ind i et varmt tæppe eller mediter.

For at øge din oxytocinproduktion kan du også finde ned i en støttet barnets stilling:

STØTTET BARNETS STILLING

STØTTET BARNETS STILLING

  • Sid på underbenene, læg en yogapølle på langs foran dig, så du har den ene ende mellem dine knæ.

  • Læn dig så frem over pøllen. Sørg for at lægge dig behageligt med armene og hovedet og find en passende vinkel med overkroppen. Så endelig benyt alle de props (tæpper, blokke, pøller, puder osv.) der er brug for, så stillingen passer til præcis din krop.

  • Når du finder ind i stillingen, så lad din vejrtrækning falde til ro, så den bliver dyb og rolig. Lad særligt din udånding invitere til synke tungere ned over pøllen.

  • Du kan blive i stillingen så længere du har brug for, gerne op til 8-10 minutter. Hvis du føler behov for at vende hovedet, så kan du gøre det, men det er ikke en nødvendighed, da stillingen har til formål at arbejde på nervesystemet og på den måde ikke fokuserer på symmetri.

 

Navngiv dine følelser

Undersøgelser udført af professor i psykologi ved UCLA Matthew D. Liebman har vist, at du også kan nedsætte dit stressniveau ved at navngive dine følelser. Hun fortæller hvordan du ved at sætte ord på dine følelser kan reducere følelsen af sorg, vrede og smerte. Når vi eksempelvis føler vrede stiger aktiviteten i den del af hjernen, der kaldes amygdala. Amygdala er ansvarlig for opsnappe frygt og igangsætter derfor en række biologiske processer for at beskytte kroppen for farer. Hvis vreden navngives har Lieberman registreret faldende aktivitet i amygdala plus stigende aktivitet i den præfrontale del af hjernen, som er med til at behandle vores følelser.  

Når du selv mestrer disciplinen, er det tid til at vende omsorgen udad; giv det videre til dine børn. Børn oplever de samme følelser, som vi gør: vrede, sorg, glæde, frustration og så videre, men modsat os har de sjældent ord til at tale om deres følelser. Og det er her du kan hjælpe dem.  Den pædagogiske retning Marte Meo – en anerkendende pædagogik der bygger på principperne for en udviklingsstøttende kommunikation – støtter barnet verbalt i dets initiativer, handlinger og udtryk af følelser og på den måde hjælper barnet mod en mere velafbalanceret hverdag uden konflikter og frustration.

 
 

Når lysten overskygger behovet

Selvomsorg kan tage forskellige former, da det varierer fra person til person, hvordan vi finder nydelse, men grundlæggende må det være at gøre noget rart for dig selv. For at selvomsorgen virkelig hjælper os, tror jeg, vi må gå et lille skridt dybere, så det ikke kun er noget, der føles rart i øjeblikket, men rent faktisk også gør noget godt for dig på den lange bane. Så når kroppen kalder på omsorg, og du mærker et behov for at trække dig fra omverdenen med en kage og Netflix – ikke at der er noget i vejen med det, slet ikke – men så kan du eventuelt spørge dig selv, om det virkelig er dét, du har brug for. Måske det er, men det kan også sagtens være, at det ikke er dét, der gavner din tilstand på den lange bane. Det er nemlig ikke altid, at dét vi har lyst til stemmer overens med dét, vi har brug for.

Lad os tage et eksempel, som de fleste af os nok kan relatere til: Du har haft en lang og udfordrende dag, din chef har ikke opført sig, som du ønskede dig, og et par af dine kolleger var syge, så du måtte løbe ekstra stærkt. Når du endelig har fri og cykler hjem, kalder kroppen på omsorg, og du tænker straks: ”Jeg fortjener virkelig en kage, nej måske faktisk to, da jeg skal cykle igennem regnvejret…” Lige præcis her kan du stoppe op og spørge dig selv: ”Er det dét, jeg har behov for, eller er det dét, jeg har lyst til?” For der er nemlig en forskel. Der er desværre sådan, at når kroppen er ude af balance på den ene eller anden måde, så vil vi ofte mærke lyst til noget, der bringer os yderligere i ubalance. Hvorimod behovet lige nu og her måske ikke synes så attraktivt. Hvis vi vender tilbage til eksemplet ovenfor, vil de to kager helt sikkert føles fantastiske i øjeblikket, men det vil muligvis ikke efterlade dig, som du ønskede dig. Så i stedet kan du vælge en forkælelse, der er balancerende for dig. Det kan blandt andet være en forkælende restorativ yogaklasse, et fodbad, putte dig under tæppet med en varmepude eller tage lidt tid ud af kalenderen til at fordybe dig i det, du brænder for.      

Du vil helt sikkert mærke, at jo mere du lærer at skille lyst fra behov des lettere bliver det også. Jeg oplever selv, hvordan forskellen mellem lyst og behov stille og roligt udviskes, når min krop er i balance; den har i højere grad lyst til dét, som den også har behov for.

Så lyt en ekstra gang, når du skal gøre noget godt for dig selv; er det min lyst eller mit behov? - og derfra lade omsorgen forplante sig ud til dine medmennesker. Vi har alle brug for det – både fra os selv og fra andre.  

 

Af Jannie Krogstrup  

 
 
UDSIGTMADEENA JESNSEN